Kolhapur Talathi Marathi Subject Question Paper (2012 Bharti)

Kolhapur Talathi Recruitment Question Paper

Kolhapur collector office recruitment 2016 has started for talathi and clerk posts. Candidates from kolhapur districts are now busy in filling up the application forms. So for the preparation of kolhapur talathi marathi question paper is posted on talathibharti.com. So user from kolhapur districts can now do study for talathi exam to achieve sure success. Today this kolhapur talathi question paper set is of marathi subject.

kolhapur Talathi Marathi Question Paper

Kolhapur Talathi Marathi Question Paper:

Kolhapur talathi question paper set is provided by us to help you to get idea of talathi exam. This recruitment process is not so hard, but you to prepare well for get the success. This recruitment process is generally based upon the normal syllabus. But you have to stay updated with the latest news i.e current affairs. Now lets see the kolhapur talathi bharti question paper set.

Click Here For Nandurbar Talathi Bharti Question Paper of English Subject

Kolhapur Talathi Bharti Sample Questions of Marathi (Exam 2012)

Congratulations - you have completed Kolhapur Talathi Bharti Sample Questions of Marathi (Exam 2012). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
'वर' हा शब्द मराठी भाषेत खालीलपैकी कोणत्या शब्दाच्या जातीमध्ये मोडतो?
A
सर्वनाम
B
उभयान्वयी अव्यय
C
क्रियापद
D
क्रियाविशेषण
Question 2
'फुलांची ओंजळ' हा कवितासंग्रह मराठीतील कोणत्या प्रसिद्ध कवींचा आहे?
A
नारायण गुप्ते
B
ना.घ. देशपांडे
C
भा.रा. तांबे
D
नारायण सुर्वे
Question 3
'धीरत्व' हे कोणते नाम आहे?
A
स्त्रीवाचक
B
सर्वनाम
C
विशेष नाम
D
भाववाचक नाम
Question 4
'उंबराचे फूल' हा शब्द मराठी भाषेत कोणत्या अर्थाने वापरला जातो?
A
खोटी गोष्ट
B
मौल्यवान वस्तू
C
अतिशय मोठे फूल
D
दुर्मिळ वस्तू
Question 5
'पत्रकार' या पुल्लिंगी नामाचे स्त्रीलिंगी रूप सांगा.
A
वार्ताहर
B
लेखिका
C
बातमीदार
D
पत्रकर्ती
Question 6
खालील शब्दापैकी शुद्धलेखनाच्या दृष्टीने योग्य शब्द ओळखा.
A
वातानुकुलीत
B
वातानुकुलीत
C
वातानुकूलित
D
वातानूकूलित
Question 7
'वृकोदर' या नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जातो?
A
गणपती
B
अर्जुन
C
भीम
D
मारुती
Question 8
'ज्याच्या अंगी सामर्थ्य आहे तो इतरांवर अंमल गाजवतो' या आशयासाठी म्हण कोणती?
A
बळी तो कान पिळी
B
हातावर तुरी देणे
C
उठता लाथ बसता बुक्की
D
सळो की पळो करणे
Question 9
जिथे नाणी तयार 'केली' जातात ती जागा कोणती? योग्य पर्याय निवडा.
A
शासन
B
कारखाना
C
नाणेघर
D
टाकसाळ
Question 10
'बादरायण संबंध असणे' चा योग्य अर्थ निवडा.
A
वाईट संबंध असणे
B
चांगले संबंध असणे
C
संबंध बिघडविणे
D
बळेच संबंध लावणे
Question 11
'अक्षौहिणी' हा शब्द खालीलपैकी कशाची माहिती देताना वापरला जातो?
A
रक्कम
B
सूर्य
C
सैन्य
D
सोने
Question 12
'उंट' शब्दाचे स्त्रिलिंगी रूप कोणते?
A
उंटिण
B
उंटणी
C
उंटी
D
सांडणी
Question 13
पुढीलपैकी कोणता शब्द उभयान्वयी अव्यय आहे?
A
बा
B
जा
C
वा
D
चा
Question 14
बोलता बोलता विचारमालिका तुटल्यास किंवा स्पष्टीकरण द्यावयाचे असल्यास कोणते विरामचिन्ह वापरतात?
A
अर्धविराम
B
स्वल्पविराम
C
अपसारण चिन्ह
D
संयोग चिन्ह
Question 15
ब्राम्हण व पक्षी या दोन्ही अर्थाचा एकच शब्द कोणता?
A
खग
B
ऋषि
C
शाखामृग
D
व्दिज
Question 16
'मत्कुण' या मराठी शब्दाचा अर्थ सांगा.
A
बेडूक
B
सरडा
C
पाल
D
ढेकूण
Question 17
पुढीलपैकी कोणता वर्ण महाप्राण आहे?
A
B
C
D
Question 18
'बेकायदेशीर' या शब्दाचा अर्थ सांगा.
A
अनैतिक
B
शिक्षेस पात्र
C
अवैध
D
घोडचूक
Question 19
इच्छिलेली वस्तू देणारे झाड.
A
वटवृक्ष
B
नारळ
C
पिंपळ
D
कल्पवृक्ष
Question 20
'दुहिता' या शब्दाला खालीलपैकी समानार्थी शब्द कोणता?
A
ललना
B
तनया
C
अनुजा
D
सून
Question 21
खालीलपैकी गटात न बसणारा भिन्न अर्थाचा शब्द कोणता?
A
हयग्रीव
B
वाजी
C
कुरंग
D
तुरंग
Question 22
स्वर्ग दोन बोटे उरणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?
A
स्वर्गाजवळ येणे
B
गर्वाने फुगून जाणे
C
स्वर्ग सुख मिळणे
D
मरायला टेकणे
Question 23
मराठी भाषा ....... या दोन लिपीत लिहिली जाते.
A
देवनागरी व मोडी
B
संस्कृत व मोडी
C
हिंदी व पाली
D
संस्कृत व मराठी
Question 24
खाली दिलेल्या शब्दापैकी अशुद्ध शब्द कोणता?
A
हाहाकार
B
नीती
C
महिना
D
ब्राम्हण
Question 25
खालीलपैकी कोणता शब्द 25 वर्षे पूर्ण झाल्यावर साजरा करावयाच्या उत्सवासाठी वापरतात?
A
अमृत महोत्सव
B
हिरक महोत्सव
C
रौप्य महोत्सव
D
सुवर्ण महोत्सव
Question 26
खाली दिलेल्या शब्दापैकी शुद्ध शब्द कोणता?
A
कूजन
B
कूटीर
C
कूकर्म
D
आशिर्वाद
Question 27
मराठीतील प्रसिद्ध कवि राम गणेश गडकरी यांच्या लहान भावाचे नाव काय होते?
A
लक्ष्मण
B
माधव
C
गोविंद
D
भरत
Question 28
शाळेत वेळेवर यावे या वाक्यातील शाळेत या शब्दातील विभक्तीचा अर्थ ओळखा.
A
करता
B
अधिकरण
C
करण
D
संबंध
Question 29
अग्रज या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
A
आत्मज
B
विग्रज
C
पूर्वज
D
अनुज
Question 30
मराठीत 'आकाशाला गवसणी घालणे' असा वाक्प्रचार आहे. गवसणी चा मराठीतील मूळ अर्थ कोणता?
A
कवेत घेणे
B
इच्छा
C
सापडणे
D
आच्छादण
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 30 questions to complete.

Do You Want To Solve More Question Papers of Talathi Bharti? Then Please Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *