Nanded Talathi Recruitment Question Paper Of Marathi Subject

Nanded Talathi Recruitment Question Paper

As we posted before Nanded Talathi Bharti Question Paper Of English Subject, now we are again posting nanded talathi recruitment previous question paper set of english subject for the preparation of talathi exams. As we know that talathi bharti question paper revision is the most important revision for talathi exams. Due to that reason we are going to post this question paper, which is from exam of talathi of nanded district.

Nanded Talathi Recruitment

This nanded talathi recruitment consists of all the syllabus required for the district level government exams. So we are giving basic all the information which is required for talathi exams. Due to this you can rank well to qualify for the post of talathi or clerk post. This previous question papers of nanded talathi exam will posting for complete guidance of exam pattern.

Click Here For Satara Talathi Bharti Question Paper of Marathi Subject

Nanded Talathi Bharti Sample Questions of Marathi

Congratulations - you have completed Nanded Talathi Bharti Sample Questions of Marathi . You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
खालीलपैकी कोणती संधी स्वरसंधी नाही ? कशाप्रकारे होईल ?
A
मन्वंतर
B
सूर्यास्त
C
उमेश
D
मतैक्य
Question 2
'शब्दच्छल' या संधीची फोड कशाप्रकारे होईल ?
A
शब्द + छल
B
शब्द + चल
C
शब्द + सल
D
शब्द + च्छल
Question 3
पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात सांगा. आमच्या गावात बरेच पाटील आहेत.
A
भाववाचक नाम
B
सामान्य नाम
C
विशेषण
D
विशेषनाम
Question 4
भाववाचक नाम ओळखा.
A
फुशारकी
B
शहराणी मुले
C
थोडी फळे
D
बोलका पत्थर
Question 5
'प्रामाणिकपणा' हे ........ आहे.
A
विशेषनाम
B
क्रियापद
C
भाववाचक नाम
D
सामान्यनाम
Question 6
'बेडूक' या शब्दाचे स्त्रीलिंग रूप -
A
बेडूक
B
बेडकी
C
बेडकीन
D
बेडके
Question 7
पुढीलपैकी कोणता शब्द नपूसंकलिंग नाही ?
A
पुस्तक
B
चित्र
C
शाळा
D
मंगळसूत्र
Question 8
मला परीक्षेची भीती वाटते. अधोरेखित शब्दाची विभक्ती सांगा ?
A
चतुर्थी
B
पंचमी
C
षष्ठी
D
सप्तमी
Question 9
खलील वाक्यातील ठळक अक्षरातील शब्दांची विभक्तीचा प्रकार शोधा. मुलांनो, ही वाक्य दहा मिनिटात लिहा.
A
द्वितीय
B
सप्तमी
C
पंचमी
D
संबोधन
Question 10
'जो मुलगा अभ्यास करील तो पास होईल'. अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.
A
दर्शक सर्वनाम
B
संबंची सर्वनाम
C
अनिश्चित सर्वनाम
D
प्रश्नार्थक सर्वनाम
Question 11
सर्वनाम हे ........
A
पदार्थाचे नाव सांगते
B
क्रिया दाखवून वाक्याचा अर्थ पुरा करते
C
नामाच्या ऐवजी येते
D
नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतो
Question 12
मराठीत लिंगानुसार बदलणारी सर्वनामे किती ?
A
तीन
B
चार
C
तीन
D
पाच
Question 13
'आजची पुजा चांगली झाली' या वाक्यात झालेल्या विशेषणाचे प्रकार ओळखा.
A
अव्ययसाधित विशेषण
B
उत्तर विशेषण
C
विधिविशेषण
D
नामसाधित विशेषण
Question 14
खालील कोणता शब्द विशेषण नाही ?
A
निस्तेज
B
निरोप
C
निर्धास्त
D
निराश
Question 15
'त्या राजाला शोभले' या वाक्यातील कर्म ओळखा.
A
राजाला
B
मुकुट
C
शोभतो
D
त्या
Question 16
मला दररोज एवढा डोंगर चढवत नाही. अधोरेखित क्रियापदाचा प्रकार ओळखा ?
A
शक्य क्रियापद
B
प्रयोजक क्रियापद
C
संयुक्त क्रियापद
D
साधित क्रियापद
Question 17
वाक्यातील कालवाचक क्रियाविशेषण शोधा - 'सदा सर्वदा योग तुझा घडावा'
A
योग
B
घडावा
C
सदासर्वदा
D
तुझा
Question 18
'चमचम' हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे ?
A
गतिदर्शक
B
स्थितिदर्शक
C
अनुकरणदर्शक
D
प्रकारदर्शक
Question 19
हे शब्दाला जोडून येतात म्हणून त्यांना .......... असे म्हणतात.
A
उभयान्वयी
B
केवलप्रयोगी
C
शब्दयोगी
D
क्रियाविशेषण
Question 20
'चाकूमुळे' यातील मुळे हे कोणते अव्यय आहे ?
A
उभयान्वयी
B
केवलप्रयोगी
C
क्रियाविशेषण
D
शब्दयोगी
Question 21
माझ्याकडून कॉफी घेतली गेली. या वाक्यातील प्रयोग ओळखा ?
A
कर्मणी प्रयोग
B
भावे प्रयोग
C
कर्तरी प्रयोग
D
संकीर्ण प्रयोग
Question 22
'भारतीय क्रिकेट संघाने विश्वचषक जिंकला' या वाक्यातील विधे कोणते ?
A
विश्वचषक जिंकला
B
भारतीय क्रिकेट संघाने
C
क्रिकेट संघाने विश्वचषक
D
क्रिकेट संघाने
Question 23
खालीलपैकी कोणते उदाहरण वैकल्पिक द्वंद्वं समासाचे नव्हे.
A
खरे खोटे
B
चारपाच
C
भलेबुरे
D
चहापाणी
Question 24
वेसण घालणे याचा अर्थ ........
A
वारंवार बजावून सांगणे
B
खूप दु:ख देणे
C
हौस पुरवणे
D
मर्यादा घालणे
Question 25
"चोराच्या मनात चांदणे" या म्हणीला समानार्थी म्हण ओळखा.
A
मन चिंति ते वैरी न चिंती
B
ओळखीचा चोर जीवे न सोडी
C
असंगाशी संग अन प्राणाशी गाठ
D
खाई त्याला खवखवे
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 25 questions to complete.

Do You Want To Solve More Question Papers of Talathi Bharti? Then Please Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *