Nanded Talathi Math Subject Question Paper (2014 Bharti)

Nanded Talathi Recruitment Question Paper

As we posted now Nanded Talathi Math question paper and before nanded talathi Bharti Question Paper Of English Subject, now we are again posting nanded recruitment previous question paper set of math subject for the preparation of talathi exams. As we know that talathi bharti question paper revision is the most important revision for talathi exams. Due to that reason we are going to post this question paper, which is from exam of talathi of nanded district.

Nanded Talathi Math Recruitment

This Nanded talathi recruitment consists of all the syllabus required for the district level government exams. So we are giving basic all the information which is required for talathi exams. Due to this you can rank well to qualify for the post of talathi or clerk post. This previous question papers of nanded talathi math exam will posting for complete guidance of exam pattern.

Click Here For Yavatmal Talathi Bharti Question Paper of English Subject

Nanded Talathi Bharti Sample Questions of Maths (Exam 2014)

Congratulations - you have completed Nanded Talathi Bharti Sample Questions of Maths (Exam 2014). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
एका टेनिस खेळाच्या स्पर्धेत एकूण दहा खेळाडूंनी भाग घेतला होता, प्रतेकशी एकदा सामना खेळल्यास एकूण स्पर्धेत किती सामने खेळले गेले ?
A
36
B
45
C
20
D
100
Question 2
21 ते 30 पर्यंतच्या सम व विषम संकयांच्या बेरजेतील फरक किती ?
A
130
B
125
C
55
D
5
Question 3
पाच अंकी मोठ्यात मोती सम व चार अंकी लहनात लहान विषम संख्यातील फरकातील सर्व अंकाची बेरीज पुढीलपैकी कोणती ?
A
44
B
43
C
42
D
41
Question 4
19 सुतार 19 दिवसात 19 खिडक्या तयार करतात. तर एक सुतार 19 खिडक्या किती दिवसात तयार करील ?
A
19
B
38
C
289
D
361
Question 5
प्रत्येक मुलाला 8 याप्रमाणे चॉकलेट वाटल्यास शेवटच्या मुलाला 6 चॉकलेट कमी पडतात. तीच चॉकलेट प्रत्येकाला 7 या प्रमाणे वाटल्यास शेवटच्या मुलाला एक चॉकलेट जास्त मिळते, तर कमीत कमी एकूण किती चॉकलेट होती ?
A
50
B
56
C
52
D
54
Question 6
548*2 या संख्येला 12 ने नि : शेष भाग जातो, तर * च्या जागी
A
1
B
3
C
5
D
7
Question 7
पाच क्रमवार सम संख्यांची सरासरी 36 आहे. तर त्यापैकि सर्वात लहान संख्या ही सर्वात मोठ्या संख्येच्या किती पट आहे ?
A
5/4
B
3/4
C
4/5
D
4/3
Question 8
सचिनच्या सलग पाच डावातील धावा अनुक्रमे 80,90,100व m आहेत. जर त्या पाच डावाची त्याची सरासरी धावसंख्या 100 असेल, तर त्याने पहिल्या डावपेक्षा शेवटच्या डावात किती अधिक धावा काढल्या ?
A
50
B
20
C
130
D
10
Question 9
अशी लहानात लहान संख्या शोधून काढा . की जिला 12 ने भागल्यास बाकी 5 उरते, 18 ने भागल्यास बाकी 11 उरते व 24 ने भागल्यास बाकी 17 उरते ?
A
137
B
65
C
203
D
10
Question 10
ताशी 60 किमी वेगाने जाणार्या 480 मीटर लांबीच्या मालगाडीस 420 मी. लांबीचा बोगदा ओलांडण्यास किती वेळ लागेल ?
A
1 मी.4 से.
B
54 से.
C
1 मी. 12 से.
D
45 से.
Question 11
मुंबई ते अमरावती हे 750 किमी अंतर आहे. एकाच वेळी सकाळी 6 वा. परस्परविरुद्ध दिशेने निघालेल्या गाड्यांचा वेग अनुक्रमे ताशी 55 किमी व ताशी 70 किमी असल्यास, दोन्ही गाड्या एकमेकीस किती वाजता भेटतील ?
A
स.11 वा.
B
स.11.30
C
दू.12.30 वा.
D
दू. 12 वा.
Question 12
28 मजूर रोज 8 तास काम करून एक काम 25 दिवसात संपवितात. तेच काम 40 मजुरांना 20 दिवसात संपवायचे असल्यास, रोज किती तास काम करावे लागेल ?
A
5
B
6
C
7
D
8
Question 13
'अ','ब','क' हे तिचे मिळून एक काम 8 दिवसात करतात. एकटा ब ते काम 20 दिवसात पूर्ण करतो. तर 'क' ला तेच काम करण्यास 30 दिवस लागतात. तर 'अ' तेच काम स्वतंत्रपणे किती दिवसात पूर्ण करेल ?
A
30
B
20
C
25
D
24
Question 14
28 माणसे एक काम काही दिवसात पूर्ण करतात. जर दिवसाची संख्या 2/3 केली, तर आणखी लोतो माणसे कामावर घ्यावी लागतील ?
A
42
B
7
C
14
D
28
Question 15
एक पाण्याची टाकी एका नळाने 8 तासात भरते. तर दुसर्या नळाने 4 तासात रिकामी होते. दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केले, तर भरलेली टाकी किती तासात रिकामी होईल ?
A
4
B
8
C
6
D
5
Question 16
12% अल्कोहोल असलेल्या 40 लीटर द्रावणात किती लीटर पाणी ओतावे म्हणजे अल्कोहोलचे प्रमाण 8% होईल ?
A
60 ली.
B
30ली.
C
20 ली.
D
40 ली.
Question 17
12:X:27 या तिन्ही संख्या प्रमाणात आहेत, तर X = किती ?
A
24
B
21
C
18
D
14
Question 18
10 वर्षांपूर्वी मुलगा व वडील यांच्या वयांचे गुणोत्तर 1 : 7 होते, परंतु 10 वर्षांनंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 1 : 2 होईल, तर वडिलांचे आजचे वय किती ?
A
24 वर्षे
B
36 वर्षे
C
38 वर्षे
D
28 वर्षे
Question 19
एका गावात मराठी जाणणारे 82% हिंदी जाणणारे 76% लोक असून दोन्ही भाषा जाणणारे 2,244 लोक आहेत. जर त्या गावात दोन्ही भाषा न जाणणारे 8% लोक असल्यास  त्या गावाची लोकसंख्या किती ?
A
6,800
B
5,100
C
3,400
D
यापैकी नाही
Question 20
चहा पावडरचा भाव 25% ने वाढला. घरात चहा पावडरची किती टक्के कपात करावी म्हणजे खर्चात वाढ होणार नाही ?
A
25%
B
30%
C
20%
D
5%
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 20 questions to complete.

Do You Want To Solve More Question Papers of Talathi Bharti? Then Please Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *