Yavatmal Talathi Marathi Subject Question Paper (2013 Bharti)

Yavatmal Talathi Recruitment Question Paper

Yavatmal collector office recruitment 2016 has started for talathi and clerk posts. Candidates from yavatmal districts are now busy in filling up the application forms. So for the preparation of yavatmal talathi marathi question paper is posted on talathibharti.com. So user from yavatmal districts can now do study for talathi exam to achieve sure success. Today this yavatmal talathi question paper set is of marathi subject.

Yavatmal Talathi Marathi Question Paper

Yavatmal Talathi Marathi Question Paper:

Yavatmal talathi question paper set is provided by us to help you to get idea of talathi exam. This recruitment process is not so hard, but you to prepare well for get the success. This recruitment process is generally based upon the normal syllabus. But you have to stay updated with the latest news i.e current affairs. Now lets see the yavatmal talathi bharti question paper set.

Click Here For Nanded Talathi Bharti Question Paper of English Subject

Yavatmal Talathi Bharti Sample Questions of Marathi (Exam 2013)

Congratulations - you have completed Yavatmal Talathi Bharti Sample Questions of Marathi (Exam 2013). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही - वाक्य प्रकार ओळखा.
A
मिश्रवाक्य
B
संयुक्तवाक्य
C
केवलवाक्य
D
संकेतार्थीवाक्य
Question 2
खालीलपैकी संस्कृत प्रत्यय लागून तयार झालेला तदधित शब्द कोणता?
A
काळसर
B
धार्मिक
C
वारकरी
D
जमीनदार
Question 3
तिचे हृदय आभाळासारखे विशाल आहे - या वाक्यातील उपमान कोणते?
A
आभाळ
B
हृदय
C
विशाल
D
तिचे
Question 4
एखाद्या संस्थेने 25 वर्षे पूर्ण केलेले असल्यास, ती संस्था कोणता महोत्सव साजरा करेल?
A
सुवर्ण महोत्सव
B
हीरक महोत्सव
C
अमृत महोत्सव
D
रौप्य महोत्सव
Question 5
व्यापार्‍याच्या मुलाला व्यवहार कळत नसे, म्हणून तो त्याला रागाने ...... म्हणत असे.
A
अव्यवहारी
B
मूर्ख
C
नादान
D
व्यवहारशून्य
Question 6
सुज्ञास अधिक सांगणे नलगे - या वाक्यातील 'नलगे' हे कोणत्या प्रकारचे क्रियापद आहे?
A
संयुक्त क्रियापद
B
प्रयोजक क्रियापद
C
गौण क्रियापद
D
शक्य क्रियापद
Question 7
'परोक्ष' चा विरुद्धार्थी शब्द खालीलपैकी कोणता?
A
प्रत्यक्ष
B
अप्रत्यक्ष
C
पराधीन
D
दृष्टीआड
Question 8
खालीलपैकी कोणता शब्द कानडी भाषेतून मराठीत रूढ झाला आहे?
A
बटाटा
B
अत्तर
C
भाकरी
D
दलाल
Question 9
पुढील शब्द समुहाबद्दल योग्य शब्द लिहा - ग्रंथात मागाहून इतरांनी घुसविलेला मजकूर
A
प्रहसन
B
प्रकरण
C
प्रवचन
D
प्रक्षिस
Question 10
'सप्तपदी' या सामासिक शब्दाचा समास कोणता?
A
बहूव्रीही
B
व्दिगु
C
कर्मधारय
D
मध्यमपदलोपी
Question 11
खालीलपैकी मराठीतील 'पररूप संधीचे' उदाहरण कोणते?
A
अवएव
B
सांगेन
C
नभोमंडळ
D
दिगंबर
Question 12
X ही विषम संख्या आहे, तर खालीलपैकी कोणती सम संख्या असेल?
A
2x+3
B
2x-3
C
2x+4
D
2x+5
Question 13
तीन क्रमगत सम संख्यांची बेरीज 612 आहे, तर सर्वात लहान व सर्वात मोठ्या संख्यांतील फरक किती?
A
2
B
4
C
6
D
8
Question 14
एका समभूज चौकोनाच्या कर्णाची लांबी अनुक्रमे 10 सेंमी व 24 सेंमी आहे, तर त्याची परिमिती किती?
A
40
B
68
C
48
D
52
Question 15
समुद्राची खोली ........ एककात मोजतात.
A
किलोमीटर
B
अल्टोमीटर
C
फॅदम
D
सिस्मोग्राफ
Question 16
मुंबईत मुलींसाठी पहिली शाळा कोणी सुरू केली?
A
महात्मा फुले
B
महर्षि कर्वे
C
सावित्रीबाई फुले
D
नानाशंकर सेठ
Question 17
जिवंतपणी आपली शाळा कोणी सुरू केली?
A
लोकहितवादी
B
गो.ग आगरकर
C
स्वातंत्र्यवीर सावरकर
D
ज्योतिबा फुले
Question 18
भारतातील प्रसिद्ध गोलघुमट कोठे आहे?
A
विजापूर
B
फत्तेपूर सिक्री
C
दिल्ली
D
जयपूर
Question 19
केंद्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील ........ ही जमात अतिमागास म्हणून जाहीर केलेली आहे.
A
पारधी
B
गोंड
C
कोलाम
D
वारली
Question 20
यवतमाळ जिल्ह्यात खालील डोंगरमाळ आहे?
A
अजिंठा
B
विंध्य
C
सातपुडा
D
अरवली
Question 21
नटसम्राट हे प्रसिद्ध नाटक कोणी लिहिले?
A
जयवंत दळवी
B
वसंत कानेटकर
C
वि.वा. शिरवाडकर
D
प्र.के. अत्रे
Question 22
भारतातील एकूण बेटांची संख्या किती?
A
247
B
240
C
243
D
143
Question 23
अंकलेश्वर खनिजतेल क्षेत्र ...... राज्यात आहे.
A
नागालँड
B
आसाम
C
महाराष्ट्र
D
गुजरात
Question 24
यु.टी. आय. बँकेचे नामकरण ....... या नावात झाले आहे.
A
सिटी बँक
B
अॅक्सिस बँक
C
युनिव्हर्सल बँक
D
युनायटेड बँक
Question 25
खालीलपैकी कोणती नदी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यातून वाहते?
A
गोदावरी
B
वर्धा
C
कृष्णा
D
तापी
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 25 questions to complete.

Do You Want To Solve More Question Papers of Talathi Bharti? Then Please Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *