Yavatmal Talathi Question Paper Of Marathi Subject (2014 Bharti)

Yavatmal Talathi Recruitment Question Paper

As we posted before Yavatmal Talathi Bharti Question Paper Of English Subject, now we are again posting yavatmal recruitment previous question paper set of english subject for the preparation of talathi exams. As we know that talathi bharti question paper revision is the most important revision for talathi exams. Due to that reason we are going to post this question paper, which is from exam of talathi of yavatmal district.

Yavatmal Talathi Recruitment

This Yavatmal talathi recruitment consists of all the syllabus required for the district level government exams. So we are giving basic all the information which is required for talathi exams. Due to this you can rank well to qualify for the post of talathi or clerk post. This previous question papers of yavatmal talathi exam will posting for complete guidance of exam pattern.

Click Here For Jalgaon Talathi Bharti Question Paper of English Subject

Yavatmal Talathi Bharti Sample Questions of Marathi (Exam 2014)

Congratulations - you have completed Yavatmal Talathi Bharti Sample Questions of Marathi (Exam 2014). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
आम्लाची संहती दर्शविणारी pH मापश्रेणी कोणी तयार केली?
A
निल्स बोहर
B
थॉम्पसन
C
सोरेन
D
चॅडविक
Question 2
सूक्ष्मदर्शकाचा प्रथम शोध कोणी लावला?
A
एडिसन
B
झकॅरिअस जॉन्सन
C
रॉबर्ट हुक
D
रॉबर्ट ब्राऊन
Question 3
महाराष्ट्र राज्यांचा दूसरा मानव विकास अहवाल कोणत्या वर्षी प्रकाशित झाला?
A
2002
B
2007
C
2012
D
2014
Question 4
'गरिबी हटाओ' ही घोषणा कोणत्या योजनेत करण्यात आली?
A
चौथी
B
पाचवी
C
सहावी
D
सातवी
Question 5
खालीलपैकी कोणत्या देशात राजकीय पक्षांवर बंदी नाही?
A
कतार
B
ओमान
C
सिरिया
D
संयुक्त अरब अमिरात
Question 6
व्दितीया व चतुर्थी विभक्तीचे कारकार्थ अनुक्रमे कोणते आहेत?
A
कर्ता व संप्रदान
B
संबंध व अधिकरण
C
कर्म व संप्रदान
D
कर्म व अपादान
Question 7
उपमेय हेच उपमान आहे अशी कल्पना जेथे असते तिथे कोणता अलंकार असतो?
A
उपमा
B
उत्प्रेक्षा
C
व्यतिरेक
D
रूपक
Question 8
'गांधीजी सत्याग्रह करतात' या वाक्याचा प्रकार ओळखा.
A
केवल वाक्य
B
विधानार्थी वाक्य
C
स्वार्थी वाक्य
D
वरील सर्व
Question 9
'इतिश्री करणे' म्हणजेच.
A
श्रीगणेशा करणे
B
मध्ये थांबणे
C
शेवट करणे
D
आरंभ करणे
Question 10
विधानार्थी वाक्याच्या शेवटी कोणते विरामचिन्ह येते?
A
प्रश्नचिन्ह
B
स्वल्पविराम
C
पूर्णविराम
D
उद्गारवाचक चिन्ह
Question 11
'शेजारपाजर' हा शब्द .......... या प्रकारात मोडतो.
A
अभ्यस्त
B
तत्सम
C
देशी
D
अनुकरणवाचक
Question 12
पुढील शब्दातील सिद्ध ओळखा.
A
उप
B
ता
C
ये
D
अनु
Question 13
'उष:काल होता होता, काळरात्र झाली' या पंक्तितून कोणता अर्थ व्यक्त होतो?
A
वाच्यार्थ
B
शब्दार्थ
C
व्यंगार्थ
D
यापैकी नाही
Question 14
'औषध नलगे मजला' या ओळीत कोणता अलंकार होतो?
A
सभंग श्लेष
B
शब्द श्लेष
C
अर्थ श्लेष
D
अभंग श्लेष
Question 15
नामाच्या रूपावरून पुरुष अथवा स्त्री जातीचा बोध न होता, त्या दोहोंहून भिन्न जातीचा बोध होतो त्यास ........ म्हणतात.
A
पुल्लिंग
B
शिवलिंग
C
नपुंसकलिंग
D
स्त्रिलिंग
Question 16
न्यूटनचा गतीविषयक कोणता नियम 'संवेग परिवर्तनाचा नियम' म्हणून ओळखला जातो?
A
पहिला
B
चौथा
C
तिसरा
D
दूसरा
Question 17
प्रतिध्वनी ऐकू येण्यासाठी ध्वनीच्या स्त्रोतापासून परावर्तनशील पृष्ठभागापर्यंतचे अंतर कमीत कमी किती असले पाहिजे?
A
17 मीटर
B
17.5 मीटर
C
34 मीटर
D
17.2 मीटर
Question 18
कर्तरी प्रयोगात कर्ता कोणत्या विभक्तीत असतो?
A
प्रथमा
B
चतुर्थी
C
संबोधन
D
सप्तमी
Question 19
पुढील वाक्यातील प्रयोग ओळखा. - रामाच्याने काम करवते.
A
शक्य कर्मणी
B
पुराणकर्मणी
C
समापन कर्मणी
D
नवीन कर्मणी
Question 20
'सव्यापसव्य' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?
A
आजूबाजूला
B
अघळपघळ
C
हमरीतुमरी
D
नस्ती उठाठेव
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 20 questions to complete.

Do You Want To Solve More Question Papers of Talathi Bharti? Then Please Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *